Uw levensverhaal doorgeven

Het kan heel prettig zijn om uw levenservaringen te vertellen aan iemand die er oor voor heeft. Én iemand die er een helder en leesbaar verhaal van kan maken. Aan uw levensverhaal worden minmaal drie intensieve gesprekken gewijd. Het eindresultaat is een handzaam boekje, waarin eventueel ook foto's of andere documenten zijn opgenomen.

Reacties van opdrachtgevers:

"Met een zekere aarzeling ga je met iemand in zee. Als je je levensverhaal laat opschrijven, vertel je veel over jezelf en komt er van alles boven. Het komt regelrecht uit je hart en gaat gepaard met veel emoties. Bij José voelde ik mij gerespecteerd en begrepen. Door de natuurlijke distantie die zij opbrengt, voelde ik mij zo veilig dat ik mijn verhaal naar buiten durfde te brengen en niets hoefde te verbergen. Het is een heel bijzonder proces, een soort van balans opmaken. Ik ben blij dat José mij daarbij geholpen heeft en dat ik haar uit zo veel anderen heb gekozen."

"Het vertellen van mijn levensverhaal heb ik ervaren als een soort schoonmaak in mijn hersenen. Er is een last van mij afgevallen. Ik voelde mij lange tijd beroerd, en ineens ging het beter. Zelfs de dokter vroeg zich af hoe dat mogelijk was. Ik zei: dat komt door dat boekje. De reacties van anderen waren ook positief. Een kennis schreef: bedankt voor uw mooie verhaal, ik heb het in één adem uitgelezen."

“Bij elk kruispunt van je leven verlies je een ik”
Annie Romein-Verschoor
ontwerp en realisatie: www.lale.nl