Een levensverhaal laten opschrijven

Hoe vaak denken we niet: ik moet mijn moeder nog dit of dat vragen? Of: eigenlijk zou mijn vader zijn verhalen eens op papier moeten zetten? U kunt deze vragen neerleggen bij een deskundige buitenstaander. Aan het levensverhaal van uw vader, moeder, tante of vriend worden minmaal drie intensieve gesprekken gewijd. Het eindresultaat is een handzaam boekje of een mooi magazine, waarin eventueel ook foto's of andere documenten zijn opgenomen.

Reactie van de opdrachtgever:

"Het magazine over mijn moeder is door de familie met enthousiasme ontvangen. Het is een mooi verhaal geworden."

Reactie van Dini:

"Mijn eerste gedachte was: kunnen jullie geen leuker cadeau verzinnen? Maar ik vond het toch wel interessant om mijn verhaal te vertellen. Ik heb mijn ziel en zaligheid blootgelegd, José heeft daar een goed verhaal van gemaakt. Ook de uitvoering is heel mooi. Het magazine is zeer positief ontvangen, vooral door de kleinkinderen."

 

“Bij elk kruispunt van je leven verlies je een ik”
Annie Romein-Verschoor
ontwerp en realisatie: www.lale.nl