Hulp bij het schrijven van uw verhaal

Misschien heeft u zelf al veel over uw leven opgeschreven. U weet alleen niet hoe u er één geheel van kunt maken. Of u wilt graag dat een deskundige buitenstaander uw verhaal een keer naleest en adviezen ter verbetering geeft. De ondersteuning die geboden wordt, is afhankelijk van uw vraag.
“Bij elk kruispunt van je leven
verlies je een ik”
Annie Romein-Verschoor
ontwerp en realisatie: www.lale.nl